FAQs Complain Problems

७७/७८

सूचना

औषधि आपूर्ति 

स्थगित गरिएको हलुका सवारी चालक पदको प्रयोगात्मक परीक्षा संचालन हुने सम्बन्धि सूचना

अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरु बन्द गर्ने सम्बन्धमा सूचना

लेकवेशी नगरपालिकाको आ व २०७७/७८ को निती तथा कार्यक्रमहरु

Pages