नगरपालिकाको कार्यशैलीबाट तपाइ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट छु
44% (12 votes)
सन्तुष्ट छैन
30% (8 votes)
ठिकै छ
26% (7 votes)
Total votes: 27