नगरपालिकाको कार्यशैलीबाट तपाइ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट छु
39% (12 votes)
सन्तुष्ट छैन
32% (10 votes)
ठिकै छ
29% (9 votes)
Total votes: 31