नगरपालिकाको कार्यशैलीबाट तपाइ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट छु
41% (12 votes)
सन्तुष्ट छैन
31% (9 votes)
ठिकै छ
28% (8 votes)
Total votes: 29