नगरपालिकाको कार्यशैलीबाट तपाइ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट छु
48% (11 votes)
सन्तुष्ट छैन
22% (5 votes)
ठिकै छ
30% (7 votes)
Total votes: 23