पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
प्रकाश पौडेल लेखा अधिकृत लेखा lightpaudel@gmail.com 9858051039
रामप्रसाद शर्मा कार्यकारी अधिकृत ramprasadsharma1000@gmail.com ९८५८०५४८३०
तेजबहादुर रोकाय ना.सु १ नं वडा सचिव ९८५८०५००५४
शंकर भट्टराइ ना.सु सामाजिक विकास शाखा ९८५८०५१७११
प्रेम बहादुर डाँगी ना.सु लेखा शाखा ९८४८१२४९५१
डिनायट घर्ती ना.सु पंजीकरण तथा राजश्व उपशाखा प्रमुख ghartidinayat@gmail.com ९८४८१०६६५५
टीकाराम ज्ञवाली प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५११२६६२६