सूचना तथा समाचार

सूचना सम्बन्धमा

सशस्त्र द्बन्द्बको कारण आन्तरिक रुपमा विस्थापित भएका व्यक्ति तथा परिवार

दस्तावेज: 

लेकबेशी नगरपालिका को तेश्रो नगर सभा सम्पन्न

लेकबेशी  नगरपालिका को तेश्रो नगर सभा २०७५ साल आषाढ १४ गते सम्पन्न भएको छ।  नगरसभा बाट  आर्थिक वर्ष २०७५।७६ का नीति  तथा कार्यक्रम को लागि जम्मा रु. ३८ करोड ५९ लाख ७१ हजार बिनियोजन गरिएको छ , जस मध्ये :

चालु तर्फ रु. २२ करोड ७६ लाख ३७ हजार ५ सय 

सर्बसाधारणले Online घटना दर्ताको निबेदन कसरि दिने?

सर्बसाधारणले Online घटना  दर्ताको  निबेदन  कसरि दिने?

१. याँहा  गर्नुहोस्  => http://103.69.124.222:804/

लेकबेशी नगरपालिका को नगरकार्यपालिकाबाट स्विकृत भई सम्झौता भएका योजना हरुको विवरण

लेकबेशी  नगरपालिका को   नगरकार्यपालिकाबाट  स्विकृत  योजना हरुको  विवरण  तपसिल  बमोजिम रहेको व्यहोरा  अनुरोध  छ।

दस्तावेज: 

Pages