सूचना तथा समाचार

माछा मर्दा बिषादी प्रयोग नगर्न लेकबेशी नगरपालिकाको सूचना

माछा मर्दा बिषादी प्रयोग नगर्न लेकबेशी  नगरपालिकाले जारी  गरेको सूचना

दस्तावेज: 

फलफुलको बिरुवा वितरण सम्बन्धमा नगर कृषि शाखाको सूचना

 फलफुलको  बिरुवा   वितरण सम्बन्धमा नगर कृषि शाखाको  सूचना

दस्तावेज: 

नतिजा प्रकासित गरिएको ।

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयको मिति

दस्तावेज: 

प्रश्ताव आव्हान सुचना प्रकाशन सम्बन्धमा

प्रस्तुत विषयमा यस लेकवेशी‍‍ .............................

दस्तावेज: 

योजना सम्मन्धमा ।

सबै वडा कार्यालय

दस्तावेज: 

Pages